Electric Marine mukana autonomisen laivaliikenteen kehittämisessä. Turun Ammattikorkeakoulun eM/S Salama työvene on sähkömoottoreilla varustettu autonominen työvene.

Salama on Suomen ensimmäinen työveneeksi rekisteröity sähkövene ja sen tarkoitus on toimia tutkimusalustana autonomisen laivaliikenteen kehittämisessä. Electric Marine on toimittanut veneeseen E-Tech Sähköpropulsiojärjestelmät, Super B Litiumajoakuston sekä litiumakuston latausjärjestelmän. Alus on ohjattavissa normaalisti miehitettynä tai se voi kulkea itsenäisesti alukseen asennettujen sensorien ohjaamana. Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselta alusta voidaan myös etäohjata.

Aluksen moottoreina on 2 x 10 kW POD moottoreita, joissa on hydraulinen ohjaus ja trimmi. Super B akuston kapasiteetti on noin 35 kWh joilla toimintasäde 5 solmun nopeudella on hieman yli 50 km.

Autonomisen laivaliikenteen kehitystyö sisältää monia haasteita, laivaliikenteen säännöstö ei vielä tunnista itseohjautuvien tai autonomisten alusten eroa tavallisiin miehitettyihin aluksiin ja Salaman tarkoitus on toimia testialustana ja kerätä tietoa teköälyn kehittämistä varten.

Lue lisää aluksesta ja itse projektista täältä. https://www.hs.fi/kotimaa/turku/art-2000009641989.html

Turun AMK sivut projektista löydät täältä: https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/3014/tekoalya-yritysten-kayttoon-turun-amk-testaa-algoritmeja-autonomisen-lautan-avulla/