Euroopan Komissio julkisti uudet ilmastotavoitteet- Loppu polttomoottoriautoille vuonna 2035

EU komission tänään julkistaman ehdotuksen yhtenä osana on liikenteen päästöjen vähentäminen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja polttomoottoriautojen valmistuksen lopettaminen EU-alueella vuonna 2035. Osa autoalan toimijoista on jo esittänyt että ainoastaan 14 vuoden siirtymäaika täysin fossiilivapaaseen liikenteeseen on liian radikaali. Ilmastotavoitteisiin sisältyi muitakin liikenteeseen radikaalisti vaikuttavia ehdotuksia kuten päästökaupan laajentaminen liikenteeseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Komission tavoitteena on myös tukea fossiilivapaiden liikennemuotojen kehitystä esimerkiksi tukemalla sähkö ja vetyautojen tankkauspisteiden laajentumista.

Käytännössä liikenteeseen tuleva päästökauppa tulee todennäköisesti nostamaan kuluttajalle koituvia kustannuksia muun muassa polttoaineen hinnannousun muodossa.

Sähköveneille ja sähköveneilijöille EU komission tavoitteista koituu hyötyä sillä esim. latausinfran laajeneminen tulee vääjäämättä edesauttamaan myös veneiden latauspisteiden lisäämistä. Samoin fossiilisten polttoaineiden hinnannousu kaventaa sähkö ja polttomoottorin kustannuseroa.

Lue lisää Iltasanomien jutusta https://www.is.fi/autot/art-2000008125826.html