Tietosuoja

Tietosuojailmoitus, voimassa 1.1.2021 alkaen

Mercador Oy:n verkkopalvelussa vieraileminen ja verkkoasiointi

Olemme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen

Olemme Mercadorissa sitoutuneet vahvasti yksityisyytesi toteuttamiseen palvelujemme käyttäjänä sekä suojaamaan henkilötietojasi toiminnassamme tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet Mercadorin verkkopalvelussa ja asioit kanssamme verkkopalvelumme kautta. Huomaathan, että tässä ilmoituksessa mainituilla yksittäisillä palveluilla voi olla tätä tietosuojailmoitusta täydentäviä, rinnakkaisia tietosuojailmoituksia.

Tähän tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmäviestinnän, tapahtumiin ilmoittautumisen ja osallistumisen, verkkokaupan, uutiskirjeen sekä asiakaspalautteiden ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Verkkopalvelumme käytöstä kerättyä tietoa käsittelemme käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja vierailijoiden tilastointiin. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelumme tietoturvallisuudesta huolehtimiseen siltä osin kuin tämä on välttämätöntä.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudelliset perusteet

Käsittelemme henkilötietojasi joko tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen tai f alakohdan mukaisen oikeutetun edun perusteella.

Suostumuksesi on käsittelyperusteena esimerkiksi verkkopalvelumme käyttämien evästeiden asettamiselle. Oikeutetun edun mukaisesti käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn.

Käsittelemämme henkilötiedot ja niiden lähteet

Mercadorille antamasi henkilötiedot

Verkkopalvelussamme on käytössä sähköisiä lomakkeita, joiden kautta keräämme meille antamiasi henkilötietoja lomakkeella ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tällaisia henkilötietoja ovat perustietosi eli etu- ja sukunimi, edustamasi yritys/ organisaatio, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Pidämme myös yllä tietoa tilaamastasi Mercadorin uutiskirjeestä.

Lisäksi keräämme sähköisellä lomakkeella kertomasi tai luomasi sisällön, kuten asiakaspalautteen, palvelussa antamasi kommentit tai yhteydenoton, mahdolliset antamasi luvat ja suostumukset sekä mahdollisiin tilaisuuksiin osallistumiseen liittyvät tiedot.

Saatamme ajoittain toteuttaa verkkopalvelumme laatua ja sen käyttöä koskevia asiakaskyselyjä ja -tutkimuksia verkkopalvelumme käyttäjille, joiden yhteydessä keräämme tutkimus- ja kyselytietoja, joita käsittelemme tilastollisina kokonaisuuksina eikä yksittäisiä vastaajia voida näistä tiedoista tunnistaa. Tutkimuksiin ja kyselyihin vastaaminen on joka tapauksessa vapaaehtoista ja kerromme tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä kulloinkin kysymyksessä olevan tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä.

Verkkopalvelumme käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalvelumme on kaikille avoin eikä verkkosivuilla vieraileminen edellytä, että rekisteröityisit verkkopalvelun käyttöä varten.

Käytämme verkkopalvelussamme kuitenkin evästeitä (”cookies”), jotka keräävät analyysi- ja tilastotietoa verkkopalvelumme käytöstä. Evästeitä käytetään parantamaan käyttäjäkokemustasi vieraillessasi verkkosivustollamme. Lisäksi käytämme evästeitä verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointiin. Voit tutustua tarkemmin evästeiden käyttöön evästekäytännöstämme.

Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tietyissä tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median kumppaneille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median toimijoille kuten Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube. Sosiaalisen median liitännäisten käyttöä olemme kuvanneet tarkemmin evästekäytännössämme.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa asiakastutkimus- ja kyselykäyttöön. Tällaiset henkilötietojen luovutukset arvioimme aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti henkilötietojasi luovutetaan vain muunnettuna sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät enää ole tunnistettavissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille vain pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten perusteella ja vain lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Kuka vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Mercador Oy . Osoitteemme on Reginankuja 4 A 7, 00810 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen yhteystiedot löydät alta.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Työntekijöidemme suorittama henkilötietojen käsittely

Mercadorilla henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste käsitellä niitä.

Alihankkijoiden käyttö

Saatamme käyttää alihankkijoita verkkopalvelumme tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, asiakastutkimuksiin tai asiakasviestintään.

Tällöin varmistamme sopimuksella, että alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kun on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muihin, kuin Mercadorin määrittämiin, tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Velvoitamme alihankkijat käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Käsitelläänkö henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolella?

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella ja tämän alueen maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen.

Joissain tapauksissa verkkopalvelumme toteuttamiseen saatetaan käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia. Näissä tapauksissa henkilötietoja saatetaan siirtää EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Toteutamme tällaiset siirrot lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja näin varmistamme, että henkilötietojen suoja on riittävällä tasolla. Huolehdimme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään.

Mitä toimenpiteitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen suojaamisen lähtökohtana Mercadorissa on tietosuojan ja tietoturvan varhainen huomiointi verkkopalvelumme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Toteutamme asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan ja riippuu tietojen luonteesta. Arvioimme tietojen säilytysajan tarvetta säännöllisesti. Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus:

1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot

2. vaatia virheellisen tiedon oikaisua

3. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa

4. tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Lisäksi sinulla on oikeus:

5. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella

6. vaatia tietojen poistoa

7. peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröitynä voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen asiakaspalvelu(at)mercador.fi

Tietojen luovuttaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.
 

Tietosuojailmoituksen muutokset ja voimassaolo

Kehitämme verkkopalveluamme jatkuvasti. Verkkopalvelumme kehittyessä päivitämme myös tätä tietosuojailmoitusta tarvittaessa. Lisäksi voimme päivittää tietosuojailmoitusta myös lainsäädännön muutosten perusteella.

Tämän tietosuojailmoituksen avulla pyrimme tarjoamaan sinulle kulloinkin voimassa olevat ja ajantasaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä. Tutustuthan siis tähän ilmoitukseen aika ajoin.

Tämä tietosuojailmoitus on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Mercadorin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Muissa kuin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevissa kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä Mercadorin toimitusjohtajaan: Jani Kylmäluoma, jani.kylmaluoma(at)mercador.fi