Sähköbussien läpimurto tapahtuu nyt

Suomessa lähes kaikissa kilpailutuksissa valittiin viime vuonna vähimmäisvaatimuksia enemmän sähköbusseja kaupunkikäyttöön – sähköbussit ovat siis toden teolla lyöneet läpi. 

Sähköbussien teknologinen kehitys on edennyt viime vuosina suurin harppauksin. Samaan aikaan paineet kaupunkiliikenteen päästövähennyksiin edistävät bussiliikenteen sähköistämistä. Kaupunkibussiliikennettä säätelee EU-direktiivi, johon liittyvä kansallinen sääntely astuu Suomessa voimaan vuoden 2021 aikana.

Direktiivin mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä 41 % Suomen uusista bussikalustohankinnoista tulee perustua puhtaaseen käyttövoimaan. Tämä tarkoittaa sähköllä, biokaasulla, biodieselillä tai vedyllä toimivia busseja. Lisäksi direktiivi määrää, että puolet näistä busseista on nollapäästöisiä sähkö- tai polttokennobusseja. 

Lue lisää täältä: https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/sahkobussien-lapimurto-tapahtuu-nyt-simulointi-paljastaa-parhaat-ratkaisut