Liikenteen automaatiosta hyötyä koko yhteiskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön on 4. toukokuuta 2021 lähettänyt liikenteen automaation edistämistä koskevan luonnoksen. Siinä avataan automaatiokehityksen tämän hetkistä tilaa ja hahmotellaan sen mahdollisia kehityssuuntia kaikissa eri liikennemuodoissa.

Tavoitteena on tukea automaatiokehitystä Suomessa ja varmistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa liikenteen automaation ja sitä kautta saatavat hyödyt: turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä. Automaation hyötyjä tulisi ottaa käyttöön sitä mukaa kuin tekniikat kehittyvät ja niitä hyödyntävät liikennevälineet tulevat markkinoille.

– Liikenteen automatisoiminen on osa 12-vuotisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Teknologinen kehitys on huimaa, mutta aina on muistettava, että ihmiset tekevät ratkaisuja ihmisiä varten, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Suomi voi olla maailman kärkeä ja luoda liikenteen automatisaatiolla kasvua ja työpaikkoja. Automatisaatio vauhdittaa liikkumisen uusia palveluita. Tehostuva ja sujuvampi liikenne on myös ilmaston kannalta kestävämpää, toteaa ministeri Harakka.

Painotus liikenteen automaation turvallisessa edistämisessä

Periaatepäätösluonnos sisältää viisi liikenteen automaatiota koskevaa toimenpidekokonaisuutta. Kokonaisuudet ovat sääntelyn kehittäminen, fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen, tiedon hyödyntäminen sekä kokeilujen ja testaamisen lisääminen.

Toimenpiteiden ensisijainen vetovastuu ja seuranta ovat julkisen sektorin toimijoilla, mutta toteutus ja suunnittelu tapahtuvat yhteistyössä muiden liikennealan toimijoiden kanssa.

Periaatepäätöksessä on painotettu liikenneturvallisuus- ja kyberturvallisuusnäkökulmia. Liikenteen automaation tavoitteena oleva ihmiskeskeisyys tarkoittaa, että kehittämistyössä ja totutuksessa on huomioitava ihmisten tarpeet ja kyky hyödyntää automatisoituvia kulkuneuvoja ja liikennepalveluja.

Lisätietoa LVM:n sivulta: https://www.lvm.fi/-/liikenteen-automaatiosta-hyotya-koko-yhteiskunnalle-periaatepaatosluonnos-lausuntokierroksella-1291596