Sähköveneilyn mahdollisuudet ja tulevaisuus

Tommi Tirkkosen vuoden 2015 opinnäytetyö käsittelee sähkömoottoreiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä veneen moottorina. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sähköveneilyn historiaa ja sähköveneiden esiintyneisyyttä yleisesti, sekä sähköveneiden erilaisia kehittymismahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä.

Opinnäytetyössä on perehdytty sähköveneen tärkeimpiin pääkomponentteihin ja näiden teknisiin vaikutuksiin ja kehitykseen. Lisäksi on perehdytty sähkömoottoreiden ja polttomoottoreiden eroihin, sähkömoottorin toimintaperiaatteeseen ja selvitetty, minkälaisia sähkövenetapahtumia maailmalla on. Työssä on vertailtu akkujen ominaisuuksia, erilaisia sähköperämoottoreita ja tehty vertailu polttomoottorista ja sähkömoottorista maailman nopeimmassa sähköveneessä.

Työn tuloksena saatiin selville, että sähköveneellä on pitkä ja värikäs historia ja sähkövenetyyppejä on kehitelty monenlaisia. Sähköveneen akkuja on monenlaisia ja niillä jokaisella on hyvät ja huonot ominaisuudet. Sähköperämoottorit ovat hiljaisia ja niillä on vähäiset saastepäästöt. Sähköveneilyssä käytetään jo aika paljon uusiutuvia energialähteitä, mutta myös maasähköä ja aggregaattejakin vielä käytetään akkujen lataukseen. Yleisimmät uusiutuvat energialähdemuodot ovat aurinkovoima, tuulivoima ja aaltoenergia. Myös erilaisia hybridijärjestelmiä käytetään.

Sähköveneiden moottorit pystyvät tuottamaan suurtakin tehoa ja niillä päästään suuriin nopeuksiin. Akkuteknologia kehittyy koko ajan ja pian matkatkin pidentyvät entisestään.

Lue koko opinnäytetyö täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/97782