Tavoite: Vuonna 2050 kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu liikennetuvallisuusstrategia on lähetetty lausunnoille. Strategia on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se sisältää kaikkia liikennemuotoja koskevat tehokkaat keinot liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita ohjaa alun perin tieliikenteelle asetettu nollavisio, joka ulotetaan nyt koskemaan kaikkia liikennemuotoja: tie- ja raideliikennettä, ilmailua sekä veneilyä.

Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Luonnoksen strategiset linjaukset ovat:

1) Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia

2) Päätöksenteon on perustuttava tietoon

3) Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä

4) Asenteiden on muututtava liikenteessä

5) Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia

6) Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta ja

7) Lainsäädännön on edistettävä turvallista liikkumista.

Liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa on tehty laajaa yhteistyötä muiden liikenneturvallisuuteen vaikuttavien ministeriöiden ja viranomaisten kanssa sekä vaikutettu heidän hankkeisiinsa.

Suurin osa strategialuonnoksessa esitetyistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisillä resursseilla ja toimintaa suuntaamalla. Osa toimenpiteistä kuitenkin edellyttää lisäresursseja.

Lue lisää täältä: https://www.lvm.fi/-/uusi-kokonaisvaltainen-liikenneturvallisuusstrategia-lausunnoille-1371734